Raad van Advies

Iedereen kan een aanvraag indient voor deelname aan de “Raad van Advies” (RvA) en de Traject-hiërarchie.
Stuur een email naar secretaris@f-sh.nl met uw naam en/of telefoon om deel te nemen aan een Whatsapp groep.

Geef uw mening over wat u denkt wat er mis is en hoe het anders kan.

De secretaris behoudt zich het recht voor om uw mening zonder wijzigingen te publiceren of te weigeren.