Sociaal Humaan

De Federatie Sociaal Humaan streeft naar de ideale samenleving wetende dat een perfecte samenleving nooit zal worden bereikt, De vereniging Federatie Sociaal Humaan afgekort FSH houdt dit ideaalbeeld voor ogen als einddoel, en onderzoekt op welke wijze de FSH  vandaag de dag hieraan kan bijdragen.

 • De vereniging FSH is een postmaterialistische vereniging.
 • De postmaterialist is een maatschappij kritische idealist die zichzelf wil ontplooien, zich verzet tegen sociaal onrecht, en opkomt voor het milieu.
 • Hij die het materiële persoonlijke bezit niet als grootste vorm van geluk ervaart.
 • Solidariteit en harmonie kenmerken deze mensen.
 • Het sociaal humanisme onderscheid zich van andere humanistische bronnen en stromingen door zich onverbrekelijk te verbinden met de Humancratie de geëvolueerde gelaagde hiërarchische democratie, de Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan,
 • Deze codex heeft een universele waarde en maakt geen onderscheid. Het laat zich het beste vergelijken met het verkeer op de openbare weg, hierbij maakt het niet uit of de deelnemer is van een: bepaalde religie, seksuele geaardheid, beroep, nationaliteit of ras, maar de verkeersregels zijn bepalend voor alle deelnemers!

 

De sociaal humanist kenmerkt zich.

Door ruim en zacht van oordeel, vriendelijk en zorgzaam tegenover welwillende ondergeschikten en afhankelijke. Hij is menslievend, welwillend, moreel hoogstaand, beschaafd mens. Hij die voor alles de menselijke waardigheid, vrijheid en de waarde van de persoonlijkheid en autonomie wil hooghouden en bevorderen, en die het geloof aan een persoonlijke god niet als voorwaarde stelt of bestrijd. Met een wereldbeschouwing en onderzoek naar de sociale, ethische, spirituele, en creatieve mogelijkheden van de mens.

De sociaal humanist laakt.

De onbeschaafden zij die getuigen van: ongemanierdheid, schaamteloosheid, ruwheid, met een gedrag van een eigenbelang en behoefte aan persoonlijk materieel bezit, dan wel aan persoonlijke genoegens zonder enige rekenschap met zijn mede mens. Het zich niet realiseren, door geen aandacht te schenken of zich verantwoordelijk voelen, voor zijn handelen tegenover zijn mede mens.

De Homo Sapiens met zijn sociale betrokkenheid.

Wereldwijd in alle volkeren zijn mensen met verschillende sociale betrokkenheid:

 • Barbaren, zijn ruw, hard, ongeciviliseerd, zonder bewust te zijn van morele waarden, of zonder enige vorm van gevoel. Het is een wreedheid zonder compassie in gedachten en handelen.
 • Proletarier,heeft een lage mate van compassie voor zijn echtgenoot, familie en directe omgeving. Zijn compassie voor de samenleving is beperkt tot zijn eigen belang.
 • Ordinair, klein, alledaags en gewoon. Het is een proletarier met een hogere mate van compassie voor zijn directe omgeving en zijn samenleving.
 • Extra ordinair, is een heel normaal persoon. Die bewust doet wat hij vindt dat hij moet doen, niet meer en niet minder. Hij heeft een hogere compassie voor de samenleving en natuur. Hij kan tot grote prestaties komen, indien het zijn persoonlijke behoefte bevredigd.
 • Burgerlijk, is een persoon met een gewone beleefdheid en hoffelijkheid. Een burgerlijk mens is niet ongevoelig of onverschillig of lusteloos voor psychische prikkel, driften en met een hartstocht van het streven naar iets. Hij is zich bewust van de regels; van plichten en de daaruit voortvloeiende rechten. Hij is niet passief, neemt actief deel aan de samenleving. Zijn stem gaat niet verloren, hij is niet apathisch voor de politiek.
 • Intellectuelengebruiken al hun geestelijke verstandelijk vermogen voor het begrijpen van alle menselijke streven en driften. De intellectueel bezit de begaafdheid van het verstandelijk begrijpen van de natuur en wereldbeschouwing. Ze zijn de voortbrengers en bewakers van cultuur, de spirituele elite. Zij zijn begaafd met kennis en inzicht.