Over ons

De Federatie Sociaal Humaan is een vereniging, en is geen commerciële organisatie.
De FSH tracht door samenwerking, en met studie te bevorderen dat elk persoon zich kan ontwikkelen en ten vollen zal leven.

Om onze integriteit te behouden, accepteert de Federatie Sociaal Humaan geen financiering van de overheid of speciale belangengroepen.
Alles wat we doen wordt mogelijk gemaakt door individuen zoals jij, de mensen die betere gemeenschappen, en vrije private  steden willen bouwen.

Elke persoonlijke donatie die we ontvangen, hoe klein ook, helpt bij de ontwikkeling en operationele kosten die gepaard gaan met het verspreiden van onze concurrerende bestuur idealen. Met andere woorden, alleen met uw steun blijven we concurrerend. Bedankt.

De vereniging Federatie Sociaal Humaan is afhankelijk van uw donaties, steun ons met uw bijdrage onder vermelding van:
Donatie FSH
Aan de Federatie Sociaal Humaan
IBAN: NL 41 INGB 0675 7245 62