Over ons

De initiatiefnemer heeft zijn opvattingen in kleine boekjes geschreven: “Tekstueel”, “Taboe van de Democratie”, “Het Bezit ” en “Preambule”.
Later zijn deze samengebundeld in een tetralogie “Pelgrimage Utopia”, en heeft zich de vraag gesteld Wat nu?
Het heeft geleid tot de website www.utopist.nl en www.aquapreneur.nl
Daarna tot het opstellen van een beginselverklaring en de oprichting van een vereniging onder de naam:
Federatie Sociaal Humaan (afgekort FSH).
K.v.K. 85635634

De voorzitter is de  initiatiefnemer.
Functie van secretaris en penningmeester is:
Skarabee Beheer B.V.
Dekkershoek 63
2552 DB  Den Haag.
E-mail: secretaris@f-sh.nl

Tijdens de oprichtingsvergadering is voor een voorlopige ledenstop besloten, totdat de Sociaal Humanistische ideologie is gewaarborgd.
De Algemene Leden Vergadering zal jaarlijks deze ledenstop herzien.

Iedereen kan een aanvraag indient voor deelname aan de “Raad van Advies” en de Traject-hiërarchie.

Klik hier voor aanvraag Raad van Advies

 

Om onze integriteit te behouden, accepteert de Federatie Sociaal Humaan geen financiering of subsidie van de overheid of speciale belangengroepen. Alles wat we doen wordt mogelijk gemaakt door individuen zoals jij, de mensen die betere gemeenschappen, steden en landen willen bouwen.

Elke donatie die we ontvangen, hoe klein ook, helpt bij de ontwikkelings- en operationele kosten die gepaard gaan met het bevorderen van het verspreiden van onze concurrerende bestuur idealen. Met andere woorden, alleen met uw steun blijven we concurrerend. Bedankt.

De vereniging Federatie Sociaal Humaan is afhankelijk van uw donaties, steun ons met uw bijdrage onder vermelding van: Donatie FSH
Aan de Federatie Sociaal Humaan
IBAN: NL 41 INGB 0675 7245 62

U kunt ook meehelpen door het weggeven van glimlachkaartjes aan uw vrienden, of gewoon op straat aan onbekende. U zal versteld staan van de vele positieve reacties!
Print de glimlach kaartjes op A4 voorzijde in kleur of z/w.
Vouw het papier na het printen van de voor en achterzijde dubbel en knip op de vouwlijn, herhaal dit telkens tot enkele glimlachkaartjes.

Printer instellen op ware grootte.
Voorzijde met zon
Voorzijde Ellie
Voorzijde Baby 1
Voorzijde Minon 1
Voorzijde Minon 2
Voorzijde Baby 2
Voorzijde Pipi
Voorzijde Baby 3

Tekst aan de andere zijde in z/w.
Printer instelling laten staan op 95% of pagina vullend.
Achterzijde Tekst