Over ons

De initiatiefnemer heeft zijn opvattingen in kleine boekjes geschreven: “Tekstueel”, “Taboe van de Democratie”, “Het Bezit ” en “Preambule”.
Later zijn deze samengebundeld in een tetralogie “Pelgrimage Utopia”, en heeft zich de vraag gesteld Wat nu?
Het heeft geleid tot de website www.utopist.nl en www.aquapreneur.nl
Daarna tot het opstellen van een beginselverklaring en de oprichting van een vereniging onder de naam:
Federatie Sociaal Humaan (afgekort FSH).
K.v.K. 85635634

De voorzitter is de  initiatiefnemer.
Functie van secretaris en penningmeester is:
Skarabee Beheer B.V.
Dekkershoek 63
2552 DB  Den Haag.
E-mail: info@f-sh.nl

Alleen voor WhatsApp +31(0)615675436

 

Om onze integriteit te behouden, accepteert de Federatie Sociaal Humaan geen financiering of subsidie van de overheid of speciale belangengroepen. Alles wat we doen wordt mogelijk gemaakt door individuen zoals jij, de mensen die betere gemeenschappen, steden en landen willen bouwen.

Elke persoonlijke donatie die we ontvangen, hoe klein ook, helpt bij de ontwikkelings- en operationele kosten die gepaard gaan met het bevorderen van het verspreiden van onze concurrerende bestuur idealen. Met andere woorden, alleen met uw steun blijven we concurrerend. Bedankt.

De vereniging Federatie Sociaal Humaan is afhankelijk van uw donaties, steun ons met uw bijdrage onder vermelding van: Donatie FSH
Aan de Federatie Sociaal Humaan
IBAN: NL 41 INGB 0675 7245 62