Home pagina

De Bestuurscultuur is hard aan verandering toe!
Hoe kan U voorkomen dat personen met een te groot ego ons vertegenwoordigen!
Laten we ervoor zorgen dat personen met de juiste mentaliteit en capaciteit ons vertegenwoordigen.
Werk mee aan het herstel van het vertrouwen en de kloof tussen de politiek en de burgers.

John F. J. Kennedy, Uit zijn inauguratietoespraak:
“Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor jouw land kan doen”.

Blijf niet passief thuis zitten maar gebruik jouw capaciteiten voor veranderingen!
Als we onze stem verliezen, of degenen die ons vertegenwoordigen onze stem laten verwaarlozen, dan loopt dit land straks rond met een foeilelijke schuld.
Dus verhef je stem! Heb de moed, u van uw eigen verstand te bedienen!
Kom in actie en wordt lid van de Raad van Advies.

De Federatie Sociaal Humaan zet de mens centraal, wetende dat elk persoon heeft een ego, capaciteiten, mentaliteit en meer factoren. In de maatschappij zijn arena’s van: samenleven, sport, en politiek elk in onderlinge strijd en gevecht met winnaars en verliezers.
Hoe groot zal het ego en de andere factoren zijn om te winnen? Door wie en hoe wordt de norm bepaald?

De Federatie Sociaal Humaan streeft erna dat politieke vertegenwoordigers in functie komen, of als bestuurders op basis van hun capaciteiten, sociale mentaliteit en niet de brutalen en bully’s met een te groot ego.
Federatie Sociaal Humaan, tracht de politieke bestuurscultuur structureel te evolueren tot een gelaagde vorm van Democratie genaamd de Humancratie.
Om dit doel te bereiken heeft de Federatie Sociaal Humaan zich verbonden aan de Humancratie met daarin het concept Codex Homo Sapiens Humaan en de Traject-hiërarchie.

De noodzakelijke verandering gaan niet via een revolutie, maar door evolutie met baby stappen want elke stap hoe klein ook brengt ons dichter bij een correct bestuur.

De visie is gericht op de dagelijkse actualiteit, strategie en lange termijn strategie welke onverbrekelijk verbonden zijn met: het klimaat, bevolkingsgroei, veiligheid, normen en waarden.

De Humancratie met de Traject-hiërarchie daarin worden in lagen met deskundige, op democratisch wijze besluiten genomen die werken als in een Purocratie met consensus, zonder onderlinge machtsstrijd.

Neem deel aan De Raad van Advies met het geven van: reacties, advies, meningen, en/of door deel te nemen aan de Nederlandse politiek.

 

“Copyright Disclaimer Onder sectie 107 van de Copyright Act 1976 US wordt rekening gehouden met “redelijk gebruik” voor doeleinden zoals kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, wetenschap en onderzoek. Redelijk gebruik is een gebruik dat is toegestaan door het auteursrecht en dat anders mogelijk inbreuk maakt. Non-profit, educatief of persoonlijk gebruik doet de balans doorslaan in het voordeel van fair use.”