Home

De Federatie Sociaal Humaan streeft naar een samenleving waarbij de mens en de natuur centraal staan.
Het doel is de bewustwording van elk persoon van zijn eigen politieke verantwoordelijkheid,
en het bevorderen van samenwerking bij opdrachten in verenigingen, en het bedrijfsleven.

John. F.J. Kennedy uit zijn inauguratietoespraak:
“Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor jouw land kan doen”

Neem je eigen verantwoordelijkheid bij de verkiezingen gebruik jouw stem voor veranderingen!
Als we onze stem verliezen, of degenen die ons vertegenwoordigen onze stem laten verwaarlozen,
dan loopt dit land straks rond met een foeilelijke schuld.
Dus verhef je stem! Heb de moed, u van uw eigen verstand te bedienen!

De politieke winnaars zijn niet altijd de meest bekwame, maar vooral de meest brutale!
Hoe kan U voorkomen dat brutale personen met een ongewenst en te groot ego ons vertegenwoordigen!
Laten we ervoor zorgen dat personen met de juiste mentaliteit, capaciteit en zijn hart op de juiste plaats ons vertegenwoordigen.

De Federatie Sociaal Humaan, tracht de bestuurscultuur te evolueren tot een gelaagde vorm van Democratie genaamd de “Humancratie”.
De Humancratie is onverbrekelijk verbonden met:
het concept “Codex Homo Sapiens” en de “Traject-hiërarchie”

De veranderingen gaan niet via een revolutie, maar door evolutie met baby stappen.
Want elke stap hoe klein ook brengt ons dichter bij een correct bestuur.

Hiervoor is een studie nodig van de mens met al zijn eigenschappen die leeft met de natuur.
In plaats van “Utopia” te bedenken, kunnen we de huidige samenlevingen veranderen tot een meer rechtvaardige?