Home pagina

De Bestuurscultuur in Nederland is hard aan verandering toe.
Waarom doen onze vertegenwoordigers niet wat ze moeten doen?
Laten we voorkomen dat één persoon aan de top dicteert.
Laten we ervoor zorgen dat personen met de juiste mentaliteit en capaciteit gaan besturen.
Herstel het vertrouwen en de kloof tussen de politiek en de burgers.

John F. J. Kennedy, Uit zijn inauguratietoespraak:
“Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor jouw land kan doen”.

Blijf niet passief thuis zitten maar gebruik jouw capaciteiten voor veranderingen!
Als we onze stem verliezen, of degenen die ons vertegenwoordigen onze stem laten verwaarlozen, dan loopt dit land straks rond met een foeilelijke schuld.
Dus verhef je stem! Heb de moed, u van uw eigen verstand te bedienen!
Kom in actie en plaats je ideeën bij berichten.

De vereniging Federatie Sociaal Humaan als een beweging, tracht in de Democratie de politieke bestuurscultuur structureel te evolueren tot een gelaagde vorm van Democratie genaamd de Humancratie.
De Humancratie is waarin bestuurders in functie komen op basis van hun capaciteiten, sociale mentaliteit en niet de brutalen en bully’s met een te groot ego.
De noodzakelijke verandering gaan niet via een revolutie, maar door evolutie met baby stappen want elke stap hoe klein ook brengt ons dichter bij een correct bestuur. Help zelf ook mee met het geven van een glimlach kaartje.
De doelstellingen zijn gericht op de dagelijkse actualiteit, strategie en lange termijn strategie waarbij onverbrekelijk verbonden zijn het klimaat, bevolkingsgroei, veiligheid, normen en waarden.

De Humancratie met de Traject-hiërarchie daarin worden in lagen met deskundige, op democratisch wijze besluiten genomen die werken als in een Purocratie met consensus, zonder onderlinge machtsstrijd.

Om dit doel te bereiken heeft de Federatie Sociaal Humaan door een beginselverklaring zich onverbrekelijk verbonden aan de Humancratie met de Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan.

De Federatie Sociaal Humaan is een maatschappelijke en politieke beweging en heeft tot doel iedereen te verenigen die zich betrokken voelt met onze maatschappij.

Vraag het lidmaatschap aan, en neem deel aan De Raad van Advies met het geven van: reacties, advies, meningen, en/of door deel te nemen aan de Nederlandse politiek.

 

“Copyright Disclaimer Onder sectie 107 van de Copyright Act 1976 US wordt rekening gehouden met “redelijk gebruik” voor doeleinden zoals kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, wetenschap en onderzoek. Redelijk gebruik is een gebruik dat is toegestaan door het auteursrecht en dat anders mogelijk inbreuk maakt. Non-profit, educatief of persoonlijk gebruik doet de balans doorslaan in het voordeel van fair use.”