Humancratie

De Humancratie is een hiërarchie van democratische lagen. En het geeft aan elk mens de mogelijkheid te streven naar zijn grootst mogelijke ontplooiing en zelfverwezenlijking in de Nederlandse samenleving.
De Humancratie verbindt de persoonlijke vrijheid met ieder zijn sociale verantwoordelijkheid.

De Traject-hiërarchie maakt het mogelijk voor elk mens te komen tot een maatschappelijke positie die bij zijn capaciteit behoort. In de de hiërarchische lagen is een samenwerkingsverband door:

  • het zelfregulerende system in advies en bevoegdheid van elke laag,
  • samenwerking in aantal personen behorende bij elke laag,
  • gedeelde persoonlijke bevoegdheid behorende bij elke laag.

 

De Traject-hiërarchie maakt het onmogelijk te komen tot ongewenste positie te bereiking door:

  • drukuitoefening, bedreigingen, verbaal of fysiek geweld,
  • zelfverrijking, zelfverheerlijking, prestigedrang,
  • financiële inbreng of vermogen,
  • vooroordeel, willekeur, voorspraak, afkomst,
  • door het verloop van tijd.

De mogelijkheid om te komen tot een positie in een laag van de Traject-hiërarchie word gekenmerkt door de iemands autonomie in het handelen en van zijn: integriteit, mate van burgerlijke beschaafdheid, mate van mededogen en wordt bepaald door de observering van de opvolgende laag met een advies aan de daarop volgende laag die de voordracht meld aan het bestuur. Dit is het zelf regulerende systeem waarbij observering en besluiten niet door één persoon genomen wordt. Elke persoon in zijn laag en werkgroep heeft een gedeelde verantwoordelijkheid.

Beschrijving van de lagen.
Iedere volwassen individu in de samenleving is al een lid van de eerste drie lagen.

De eerste laag is het volwassen individu en is volledig zelf verantwoordelijk voor al zijn handelen.

De tweede laag zijn de kompanen, beide werken samen in werk of in overleg. Zo zal in de samenleving gelden: let op elkaar en behoed elkaar. Bespreek met elkaar dagelijkse zaken. Blijf niet alleen piekeren! Sta open voor een andere mening, zodat je niet in je eigen denkwereld gevangen blijft, en niet langer blijf leven in een bubbel.

De derde laag is een groep van drie aspirant leden die zijn geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Federatie Sociaal Humaan. Na de studie van: de beginselverklaring, de Humancratie met Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan, en nadat elk persoon zich hiermee akkoord heeft verklaard met zijn aanvraag, besluit het bestuur over toelating met het volledige lidmaatschap.

De vierde laag is een groep van vier personen, hun taak, werkzaamheden of doel wordt door het bestuur bepaald.

De vijfde laag is een groep van vijf personen zij zijn de mentoren, en observeren de personen op hun kennis en handelen.

De taken in de opvolgende laag met zes samenwerkende personen binnen de Federatie Sociaal Humaan worden door het bestuur bepaald met opdrachten, en één van hun als bevoegd vertegenwoordiger.

Na gebleken capaciteiten kan het bestuur aan een aspirant lid of een groep een opdracht geven of een mandaat de Federatie Sociaal Humaan te vertegenwoordigen als kandidaat bij een verkiezing en daaruit voortvloeiend een bestuurdersfunctie.