Vrije private steden

Nadat Adam en Eva het paradijs hebben verlaten, zijn er diverse gemeenschappen of communes gevormd om hun idealen vorm te geven. Omdat we van elkaar verschillen kunnen er meerdere groepen gevormd worden op basis van hetgeen ze gemeenschappelijk hebben. Gemeenschappen waar je vrijwillig bij kan voegen en vrijwillig kan verwijderen. Daardoor zal elke gemeenschap kunnen bewijzen dan ze levensvatbaar zijn. Immers alleen die gemeenschappen waar men zich thuis voelt zal zich kunnen handhaven. Indien iedereen het zelfde denkt en handelt, dan is er ook geen noodzaak voor: wetten, rechters en politieke partijen. Echter elk individu is verschillend, en zoveel mensen, zoveel meningen! Daarom zal er altijd afspraken gemaakt moeten worden!

Vrije private steden.
Er is een nieuwe ontwikkeling in de wereld gaande met vrije private steden, en organisaties die dit bevorderen.
Toelating van elk individu op basis van afspraken of met een contract!
Een vrije private stad kenmerkt zich door het ontbreken van een gouvernement, maar met een operator.
De afspraken, het contract en de dagelijkse gang van zaken worden uitgevoerd door de operator!

Hoe ziet Utopia eruit, van welke toekomst droom jij?
Wat is het streef ideaal, en zal die samenleving ooit bereikt worden?
Hoe wordt er vorm gegeven aan maatschappelijke verandering door verloop van de tijd?
Hoe behoed de vrije private stad zich tegen ongewenste invloed, en op zijn idealen?
Is de samenlevingsvorm binnen een soevereine samenlevingen of als een autonome drijvende vrije private stad?
Voor een constructie van een drijvende vrije private stad zie de website aquapreneur.nl

De Humancratie als samenleving.
De Humancratie is een gelaagde democratie.
Gedragsregels op basis van de Codex Sociaal Humaan.
Persoonlijke ontwikkeling via het Traject-hiërarchie.
Een geldsysteem in relatie met werktijd en persoonlijke niveau.
Contributie aan de samenleving is verplichte werkdienst in plaats van belastingen.
Evenwichtige verdeling tussen de verplichte werkdienst en privé arbeid.
Persoonlijk bezit wordt verkregen uit privé arbeid.
Geen posities via overdracht (erfenis) en (troon) opvolging.
Bij een misdrijf volgt veroordeling en daarna uitzetting van de gemeenschap naar de buitenwereld.
Verbod op open vuur en roken, e.d.
Er wordt gezond en sportieve levensstijl bevorderd.
Respect voor de natuur en grondstoffen.
Energie omzetting uit de natuur als: wind, zon, water, zeegolven, zeestroming, aardwarmte.