Volksverhuizing

Migratie.

Door de eeuwen heen zijn volkeren aan de wandel gegaan, veelal met geweld. Met als drijfveer het behalen van winst en macht. De geschiedenis staat er vol van. Het waren niet alleen plunderaars, maar ook kolonisten en handelaars. Minder vaak is bekend dat veranderingen in de natuur de oorzaak was van volksverhuizingen.

De 1e grote volksverhuizing in Europa was in de nadagen van het West-Romeinse Rijk. In de eeuwen daarna waren er wereldwijd vele onderlinge veldslagen met volkeren als de: Aziatische nomaden, de Hongaren of Magyaren, Saracenen en de Byzantijns-Arabische islamitische piraten, Scandinavische Vikingen. De Verenigde Staten begint met de komst van Europeanen in de 16e eeuw, met de Spanjaarden, Engelsen, Fransen en stichtten vervolgens een aantal koloniën in Noord-Amerika.

Nu heden te dagen gaan volksverhuizingen door, met oorlogsvluchtelingen en economische immigranten. De volksstroom is richting “Het Westen” geen van hen onderneemt de reis andere richtingen naar staten met een totalitaire regering. Voor een reis naar het gewenste land moeten zij veel betalen of gaan ze grote schulden aan met criminelen. Dit zonder te beseffen dat ook in “Het Westen” niet aan hun verwachtingen zal en kan voldoen.

 

Wereldbevolking

Azië zal altijd de meerderheid van de wereldbevolking huisvesten. De bevolking blijft dus stijgen in absolute cijfers gezien en de wereldbevolking blijft ook toenemen.

Europa ooit het tweede sterkste bevolkte land van de wereld zal samen met Noord-Amerika het zwakste bevolkte continent worden en zal geconfronteerd worden met een stagnerende en vergrijzende bevolking. Afrika dat sinds de slavenhandel sterk te lijden heeft gehad met een relatieve bevolkingsafname, zal in de toekomst de sterkst groeiende bevolking huisvesten en op wereldschaal de tweede plaats innemen met een vijfde (1/5) van de wereldbevolking. Zuid-Amerika en Noord-Amerika die na hun ontdekking een toename hebben gekend zullen een relatief constant aandeel behouden van de wereldbevolking. De bevolking van Zuid-Amerika zal zelfs nog stijgen, door een jongere bevolking en hogere natuurlijke groei.

 

Groei wereldbevolking.

De Verenigde Naties komen met nieuwe voorspellingen over de groei van de wereldbevolking in 2050: het aantal mensen op deze aarde groeit van 7,3 miljard naar 9,7 miljard in 2050, dit is 100 miljoen meer dan de laatste schatting van de VN.

Afrika is verantwoordelijk voor meer dan de helft van deze groei. Daar verdubbelt de bevolking tot 2,5 miljard mensen. Het aantal Nigerianen neemt toe tot 413 miljoen. Nigeria neemt daarmee de positie van de VS als derde meest bevolkte land over. In Congo wonen in 2050 respectievelijk meer dan 195 miljoen en in Ethiopië 188 miljoen mensen, dat is twee keer zoveel als nu. India heeft in 2022 meer inwoners dan China, zes jaar eerder dan in de vorige voorspelling. Veertig jaar later bereikt India haar top met 1,75 miljard inwoners. De Chinese bevolking piekt in 2028. Er zijn dan 1,4 miljard Chinezen.

Tegen het jaar 2100 wonen er vermoedelijk 11,2 miljard mensen op de wereld, en die bevolking zal gemiddeld veel ouder zijn. De mediane leeftijd zal stijgen van 30 jaar nu naar 36 jaar in 2050, en tot 42 jaar in 2100. De Europeanen zijn nog veel ouder, een kwart is nu al boven de 60. In 2050 sterven er 32 miljoen mensen meer in Europa dan er worden geboren. Alleen migratie kan ervoor zorgen dat de bevolking in Europa niet verder krimpt.