Omnia theorie

“Alleen door het samenzijn van de elementen van MATERIE samen met de MATERIE-LOZE elementen, bestaat als het resultaat: het stoffelijk leven en de samenleving”

Het samenzijn wordt gesymboliseerd door een gesloten cirkel.
Het resultaat is -de veelheid van vormen- van de stoffelijke samenleving deze wordt gesymboliseerd drie tekens. De mens is één van de vele levensvormen.

 Materie element
Het symbool van materie is het atoom teken. Elementaire deeltjes zijn gerangschikt op volgorde van atoomnummer in het Periodiek Systeem. Materie is massa in beweging, het aantal deeltjes in de kern en in de banen bepalen de eigenschappen van dat element.

Materie loze element “Orde = onafhankelijk en onveranderlijk. ”
Het symbool van orde is het maa-at teken. De orde is een materie loos element en is een kosmische wetmatigheid of orde, die verschillende eigenschappen aan de massadeeltjes toebedeelt. Een eigenschap is hun relatie tot andere massadeeltjes, zo kunnen zij andere massadeeltjes aantrekken of afstoten. De invloed op gelijksoortige deeltjes noemen we cohesie, anders gezegd, de onderlinge binding van dezelfde soort. De relatie en de binding met andere soorten is de adhesie. Een omgeving, waar alle deeltjes aanwezig zijn zonder een kosmische orde en waar deze deeltjes geen invloed op elkaar hebben, is door de mens niet waargenomen. Dit omdat de mens zelf opgebouwd is uit de combinatie van atomen.

Materie loze element “Tijd = onafhankelijk en veranderlijk.”
Het symbool van tijd is een zandloper teken. Tijd is en is een materie loos element Alle materie deeltjes zijn in beweging omdat de tijd aanwezig is. Zonder de tijd is er geen beweging. Zonder beweging is er geen baan, noch afstand tot elkaar. Het is de beweging die afstand vormt in banen, en daarmee de ruimte die een atoom en een molecuul inneemt.

Materie loze element “Inherentie = afhankelijk en onveranderlijk. ”
Het symbool van inherentie is het Yin en Yang teken. De inherentie is een materie loos element De afhankelijkheid is de onveranderlijkheid van het één met het ander. Materie, orde en tijd zijn niets zonder het tegelijk samenzijn van de inherentie. Met andere woorden: het één is van het ander afhankelijk. Het één bestaat, omdat het andere bestaat. Het is het gelijkwaardige, bestaansrecht in gebondenheid en deze verandert niet! De man bestaat, omdat de vrouw bestaat, ze zijn gelijkwaardig. Het is niet de vraag: wat was er eerder, de kip of het ei? Maar de kip bestaat, omdat het ei bestaat. De cohesie bestaat, omdat de adhesie bestaat. Slecht en goed of mooi en lelijk zijn gelijkwaardig. De mens heeft er een waardeoordeel aan gegeven. In de natuur is alles zoals het is, en reageert alles zoals het gaat. Een storm is op zijn eigen wijze even gelijkwaardig als een onbewolkte windstille dag. Indien iemands humeur afhankelijk is van het weer, zegt dat veel over die persoon, maar niets over het weer. Alle factoren zijn vanuit de natuur gezien gelijkwaardig.

Het resultaat “het leven = afhankelijk en veranderlijk”
Het samenzijn van materie, orde, tijd en inherentie heeft het leven als resultaat. Bij het ontbreken van één van de elementen is er géén enkele vorm van het stoffelijke leven en samenleving mogelijk!

Ons waarneembare leven is van elk genoemd element afhankelijk en juist daardoor is er het leven. Het is  de verandering van het komen en het gaan. Er is geen nieuw leven zonder de dood. De geboorte en de dood zijn gelijkwaardig! Op het moment dat iets geboren wordt, in welke vorm dan ook, is de dood ervan zeker, en het moment waarop is onzeker.

Lezer, bedenk elke combinatie van het wel of niet samenzijn. Gebruik je hersenen, probeer andere elementen in te voegen of te vervangen en redeneer. Trek je eigen conclusie, succes!