Filosofen

In het verleden zijn er vele geweest die nagedacht hebben over hun samenleving, en hebben deze gedachten aan ons nagelaten.

Neem nu als voorbeeld Mozes. Het lukte hem de eerst niet andere te overtuigen van zijn regels, maar toen hij zij dat de boodschap direct van God afkomstig was lukte het hem wel.

Of wij in een samenleving de regels wel of niet zinvol vinden, dat maakt het niet minder interessant deze regels te bestuderen.

Waarden en normen liggen niet voor altijd vast. Mensen veranderen dus ook de waarden en normen.
Tot in de vijftiger jaren bijvoorbeeld was het ontoelaatbaar om voor het huwelijk seks te hebben.