….cratieën

Purocratie (door Piet Bogaards NL)
Dit is een regering zonder partijen en gebaseerd op het maken van consensus, met overeenstemming van algemene gelijkheid van opvatting. Daarom zijn er geen partijen, en is er geen gevecht voor leiderschap binnen een partij of voor de bestuurs- of regeringsfunctie.
De consensus is op een: democratische, eerlijke, zorgvuldige wijze, nauwgezet, stipt en gewetensvol in overleg een overeenstemming bereiken.

De HumaNocraty (by Gary Hamel USA)
De HumaNocraty constateert dat de bureaucratie is een alsmaar groeiende toxisch proces. De macht en strategie is bij de leiders. De macht druppelt omlaag naar de managers met langdurige goedkeuringsprocessen, en met een regel verstikte management systeem. Het menselijke element is uit de organisatie verdreven met de bedoeling om het systeem zo rationeel te maken als een machine, en met een dwingende controle over de mensen.
De bureaucratie als systeem dwingt de mensen, in plaats van ondersteuning voor de mensen te zijn!

De Meritocratie
Dit is een gouvernement door degenen die het verdienen. Geen model is de vaste oplossing, maar principes kunnen geïnspireerd worden door andere progressieve werkers. Het is een voortdurende proces en evolutie van nieuwe ideeën uitproberen. Hun stem is de basis voor nieuwe organisaties!

De Gerontocratie.
De gerontocratie is een form van oligarchen bestuur waarbij een groep wordt bestuurd door leiders die aanzienlijk ouder zijn dan de meeste volwassen uit die groep. Volgens Plato “het is voor de oudere man om te leiden en voor de jongeren om te volgen”. Het beste voorbeeld is te vinden in het oude Giekenland in stad Sparta, geregeerd door een Gerousia. De Gerousia was een raad van leden die minimaal 60 jaar oud waren en aangesteld voor het leven

Pornocratie
Is een regering geleid door prostitutie of door corrupte officials die metaforisch zich prostitueren voor power. Saeculum obscurum, is een periode in de R.K. die vaak gerefereerd wordt met “Pornocratie”.