Integriteit

Integriteit is een karaktereigenschap waarbij een persoon zich houd aan normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Een integer persoon is eerlijk en betrouwbaar en laat zich niet omkopen. Een integer persoon kan over zijn eigen gedrag en keuzes schaamteloos verantwoording afleggen.

Integer handelen is bij herhaling: trouw zijn, vertrouwen geven, betrouwbaar zijn, geloofwaardig zijn, onpartijdig, onafhankelijk en steeds uitkomen voor de waarheid. Niet gevoelig zijn voor materiële of immateriële middelen waarmee beoogd wordt het handelen te beïnvloeden

Wees transparant, dat wil zeggen handelen met inachtneming van gemaakte afspraken, met toepassing van vastgestelde procedures op heldere en zorgvuldig geformuleerde afwegingen.

Eerlijkheid is heel belangrijk, ook om een ander direct persoonlijk op zijn onjuiste gedrag te wijzen, zonder hem publiekelijk voor schut te zetten.

Het is goed je af te vragen of te bedenken of het gevoel, en daarvan als gevolg de emotie, van invloed is op je communiceren en handelen.

Onjuist zijn gelegenheidsargumenten om tijdelijk gewin te behalen. Zoals het doen van beloften die onuitvoerbaar zijn of dat zullen blijken. Zodanig gezien ben je in je activiteiten, in wat je bedoeling is, en in de uitvoering of voor wat de vormgeving betreft, kwetsbaar.

Immers heel blijven en heel laten. In dit verband is heel ook: onschendbaar, onomkoopbaar, ongeschonden, ongerept, niet gekwetst, zorgvuldig en eerlijk. Daaraan is integer gedrag te herkennen.

Consistent zijn is niet gevoelig voor ad hoc en opportunistische afwegingen, maar vasthouden aan vastgestelde doelen.

Reflectie wil zeggen nadenken over: motieven, achtergronden, over genomen besluiten die nodig zijn om iets te realiseren, en dat deze allemaal de toets der kritiek moeten kunnen doorstaan.

Wat andere mensen een integer gedrag vinden, is overigens afhankelijk van zijn samenleving.