Doelstelling

Vele zijn ons al voorgegaan met onderzoek en beschrijvingen van menselijk behoeften in hun samenleving. Iedereen kan tegenwoordig via het internet opzoek gaan met trefwoorden als: basisbehoeften, hechting, verwachtingen, zelfbeschikking enz.

De FSH tracht door samenwerking en met studie te bevorderen dat elk persoon zich kan ontwikkelen en ten vollen zal leven. Het ten volle leven verschild per persoon, zo zal de een zich onderdompelen in hedonistisch vermaak, terwijl de ander geïnteresseerd is in het spirituele en levenszin. Of is het ten vollen leven een evenwichtige combinatie van beide?

In de Codex wordt aangehaald de primaire, secundaire en additieve levensbehoeften. In andere omschrijvingen komen deze terug bij o.a. bij de piramide van Abraham Maslow Zelfactualisering. Het is zich verder willen ontwikkelen dan de basisbehoeften. Er wordt uiting gegeven aan de behoefte mogelijkheden optimaal te benutten, het beste uit zichzelf te halen.

Francis Heylighen wijst er op dat de eigenschappen van de zelf-actualiseerders sterk overeenkomen met de eigenschappen van hoogbegaafden. Hij stelt dat er voor zelfactualisatie ook cognitieve competentie, oftewel kennis en intelligentie nodig is.

Deze hoogbegaafde personen kenmerken zich met: originele en ongebruikelijke ideeën, creatief, verbindt ogenschijnlijk verschillende ideeën. Ze bezitten: excellent en een ongebruikelijk gevoel voor humor, goed vermogen tot observatie, gepassioneerde en intense gevoelens, gevoelig voor kleine veranderingen in de omgeving, bewust van dingen die anderen niet waarnemen, kinderlijk gevoel van verwondering.
In hun motivatie zijn zij: perfectionistisch, hebben een hoge standaarden voor zichzelf en anderen, zijn zeer nieuwsgierig, en hebben het verlangen om te weten en te leren.
Ook zijn ze zeer onafhankelijk, autonoom, minder gemotiveerd door beloning en bewondering.
Ze zoeken de ultieme waarheden, en zoeken naar patronen en betekenis in het leven.
Houden van uitdaging, en geven de voorkeur voor het nemen van risico’s.
Hebben een goed gevoel voor rechtvaardigheid met een sterke morele overtuigingen, ze zijn integer en eerlijk.

Echter we zijn niet allemaal hoogbegaafd en intellectueel. Wereldwijd in alle volkeren zijn mensen met verschillende mate van sociale betrokkenheid zoals beschreven bij het onderwerp Sociaal Humaan.
Het is via de Traject-hiërarchie die de mate van eigenschappen beoordeeld door meerder personen met vastgestelde en gegronde normen. Het is niet de persoon zelf, maar de groep deskundige die observeert en adviseert.

De Traject-hiërarchie verschaft iedereen inzicht in zijn capaciteiten en geeft hem de kennis te groeien in zijn maatschappelijke positie in het bedrijfsleven of als vertegenwoordiger in de politiek.